Kontrola celna - co to jest? Na czym polega?

Kontrole celne to nieodłączna część działalności firm specjalizujących się w międzynarodowym imporcie i eksporcie towarów. Wykonywane przez uprawnione do tego organy, obejmują szereg określonych czynności, mających na celu zweryfikowanie stosowania się do przepisów prawa. Czym dokładnie są kontrole celne? Na czym polegają? Odpowiadamy. 

Co to jest kontrola celna?

Kontrola celna, jak wspomnieliśmy we wstępie, jest procedurą, podczas której upoważnione organy celne sprawdzają, czy przestrzegane są przepisy prawa. Dotyczy to przede wszystkim zgodności w zakresie:

 • prawa celnego i innych przepisów dotyczących importu i eksportu towarów między krajami UE a państwami trzecimi tj. nie należącymi do UE; kontrola celna w szczególności opiera się tu na weryfikacji czy transportowane towary nie podlegają ograniczeniom lub zakazom,
 • prawa podatkowego dotyczącego produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, a w szczególności ich wytwarzania, przerabiania, przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia oraz oznaczania znakami akcyzy,
 • prawa dewizowego,
 • regulacji dotyczących organizowania i prowadzenia gier hazardowych,
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Na czym polega kontrola celna?

Kontrola celna jest wieloetapowym procesem, na który to składa się wiele czynności. Nie ma możliwości wymienienia ich wszystkich, bowiem organy celne weryfikują wyłącznie to, co w danej chwili uznają za konieczne. Istnieje jednak kilka czynności, które często powtarzają się podczas kontroli celnej. Należą do nich:

 • ponowna weryfikacja, czy zgłoszenie celne zostało wykonane prawidłowo i czy zawierało wszelkie niezbędne informacje,
 • sprawdzenie deklaracji do czasowego składowania, przywozowej deklaracji skróconej, wywozowej deklaracji skróconej i innych,
 • sprawdzenie prawidłowości, autentyczności i ważności wszelkiej dokumentacji załączonej do wymienionych deklaracji,
 • kontrola księgowości,
 • weryfikacja towarów i ich zgodności; w niektórych sytuacjach organy celne mają prawo pobrać próbki produktów,
 • przeszukiwanie osób i pomieszczeń.

W jakim celu przeprowadza się kontrolę celną?

Kontrola celna ma miejsce po to, by weryfikować stosowanie się do przepisów prawa. Co więcej, wszelkie działania powołanych do tego organów mają także na celu:

 • chronić interesy finansowe UE i państw do niej należących,
 • chronić UE przed nieuczciwym i nielegalnym handlem,
 • wspierać legalne działalności gospodarcze,
 • zapewniać bezpieczeństwo UE i jej mieszkańcom.

 

Sprawdź też: DORADZTWO CELNE, DORADZTWO LOGISTYCZNE

 

Dane kontaktowe

World Logic Customs Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 4
Website: wlcpoland.pl

E-mail: office@wlcpoland.pl
Tel: (22) 738 11 50

NIP PL5342584515
REGON 380729442
KRS 0000739913
PLAEOC440000190162