Co to jest deklaracja celna?

Odprawa celna jest najistotniejszym etapem procesu międzynarodowego transportu towarów. Dotyczy zarówno ich eksportu, jak i również importu. Odprawa wiąże się z koniecznością przejścia przez szereg kontroli i okazania wielu dokumentów. Jednym z nich jest deklaracja celna. Co to za dokument? Po co się ją wypełnia? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy poniżej.

Czym jest deklaracja celna?

Na podstawie wspomnianej we wstępie całej procedury odprawy, organy celne podejmują decyzję o możliwości lub niemożliwości przetransportowania danego towaru przez granicę. Deklaracja celna to nic innego jak oświadczenie dla władz celnych informujące o rodzaju, ilości i pochodzeniu przewożonych przedmiotów. Powinna zawierać jak najwięcej danych o transportowanych towarach. By ją poprawnie wypełnić należy przygotować m.in.: 

 • informacje o tym, kto jest eksporterem, a kto importerem,
 • fakturę handlową,
 • wartość i wagę towaru,
 • liczbę przewożonych palet,
 • kraj pochodzenia towaru,
 • kraj docelowy i punkt rozładunku,
 • rodzaj transportu (lądowy, wodny czy powietrzny).

Po co wypełnia się deklarację celną?

Powodem, dla którego wypełnia się deklarację celną to wbrew pozorom nie utrudnienie, lecz usprawnienie procesu kontroli granicznej. Poprawnie wypełnione oświadczenie znacznie przyspiesza spedycję towaru, a także zmniejsza czas związany z naniesieniem ewentualnych poprawek.

Podczas składania deklaracji należy pamiętać, że zgłaszający przyjmuje pełną odpowiedzialność za rzetelność, dokładność i prawdziwość danych zamieszczonych w formularzu. Ważne jest, by eksportowany lub importowany towar był odpowiednio zważony, spakowany i oznakowany. Przedstawienie nieprawdziwych informacji może prowadzić do odpowiedzialności administracyjnej, wysokiej grzywny, a w niektórych przypadkach, nawet konfiskaty towarów.

Jakie jeszcze dokumenty potrzebne są do odprawy celnej?

Przedstawienie prawidłowego pakietu dokumentów z zawartymi prawdziwymi danymi umożliwia szybką i bezproblemową odprawę celną. W zależności od przepisów prawnych i specyfiki danego kraju, lista dokumentów niezbędnych podczas odprawy może być dodatkowo uzupełniona o różne formularze i wydruki. 

Oprócz wspomnianej deklaracji celnej, podstawowy komplet dokumentacji zawiera najczęściej:

 • certyfikaty na przewożone produkty,
 • dokumenty dotyczące transportu i ubezpieczenia ładunku,
 • wyciągi bankowe i potwierdzenia płatnicze,
 • oryginały lub kopie certyfikatów jakości i zgodności towarów,
 • inne wymagane przez dany kraj dokumenty przewozowe.

 

Sprawdź też: DORADZTWO CELNE, DORADZTWO LOGISTYCZNE

 

Dane kontaktowe

World Logic Customs Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 4
Website: wlcpoland.pl

E-mail: office@wlcpoland.pl
Tel: (22) 738 11 50

NIP PL5342584515
REGON 380729442
KRS 0000739913
PLAEOC440000190162